Op zoek naar wilde taal

Het komende half jaar gaat Arita Baaijens, bioloog, schrijfster en ontdekkingsreizigster, op zoek naar wilde taal. Taal die de Noordzee een stem geeft en de mens een stapje terug laat doen.

Op haar reizen merkte Arita dat natuur overal tot mensen spreekt, behalve in Nederland. Een land van dijkenbouwers maakt natuur. Eenrichtingsverkeer dus. Elders vinden mensen het echter heel gewoon dat een plant, berg of zee óók weet heeft van de wereld. Vanuit deze grondhouding streeft ‘Taal voor de toekomst’ naar herwilderde taal waarin relaties centraal staan en mens en natuur elkaar verstaan.

Samen met de Noordzee, bestuurders, woordkunstenaars, publiek en twee lerende AI taalmachines gaan we op zoek naar veelsoortige taal die diepte en kleur geeft aan onze zuinige woordenschat.

In hoeverre de herwilderde taal werkelijk de stem van de Noordzee vertegenwoordigt is niet de kwestie. We onderzoeken hoe de stem van de zee zou kúnnen klinken in poëtische, ecologische taal.

Kunstmatige intelligentie versnelt het proces van taalvernieuwing. De spil van het futuristische project vormen Q&A sessies met twee lerende taalmachines. Het ene algoritme spreekt met de stem van de Beleidsmaker en bedient zich van functionele taal. De stem van de Noordzee klinkt in het begin raadselachtig, maar allengs reageert de Zee welbespraakter op vragen van het publiek. Toch blijft de zee misschien een maatje te groot, te diep en te mysterieus voor de mens. En dat laatste, het mysterie is precies wat ontbreekt in ons technocratisch denken.

Van april tot juli 2021 brengt Taal voor de toekomst online Q&A sessies met de taalmachines, een schrijfactie, activiteiten aan zee en verdiepende gesprekken met kenners (podcast). In augustus publiceert De Groene Amsterdammer verhalen in de nieuwe taal. Tot slot kiezen Nederlanders in september de vijftig beste wilde woorden die onze woordenschat gaan verrijken.

Doorlopend kan iedereen vragen stellen aan de Zee en de Beleidsmaker via de projectwebsite. Antwoorden verschijnen op de site en socials van Taal voor de toekomst.

 

 

[Zee:]

Zonder mensen is de wereld andersom en onbewust wie zal het zeggen.

Essay Gouden baan op woelig water

Essay Gouden baan op woelig water

Taal voor de toekomst. De relatie van Nederlanders met de buitenwereld is net zo rechtlijnig als een ruitjesoverhemd van Zeeman. Maakbaarheid zit in onze genen en we poetsten in de loop der eeuwen de intieme omgang met water, planten, dieren en bodemleven uit ons hart en uit onze woordenschat.

Lees meer
Jaco Benckhuijsen

Jaco Benckhuijsen

Jaco van Benckhuijsen is schrijver, muzikant en verkende in zijn kajak de woeste wateren bij Alaska. Als geen ander kent, voelt, ruikt en hoort Jaco de stemmingen van de zee. Daar wil Arita baaijens alles van weten. Eind april kun je het gesprek beluisteren op onze podcastkanalen.

Lees meer
AI-Beleid

AI-Beleid

De AI-stem van Beleidsmaker is anders van toon dan die van Zee. Proef het verschil. Beide taalmachines putten uit een andere bron. Beleidsmaker gebruikt functionele taal zoals je tegenkomt in nota’s en rapporten. Zee put uit poëtische bronnen. De komende maanden onderzoeken we de kracht en impact van taal op ons denken en doen.

Lees meer

AI-gesprek met de Noordzee

We danken bijna alles aan de zee maar vragen haar nooit iets, laat staan dat we ooit ‘dank je wel’ zeggen. Arita Baaijens voert een stormachtig gesprek met AI-Zee en AI-Beleidsmaker over wie of wat de zee is.

Lees meer
Ik zie de zee

Ik zie de zee

Als je regelmatig de zee bezoekt ontstaat een begroetingsritueel. Hand in zeewater, zilte geur opsnuiven, in gedachten ‘hallo’ zeggen. Bij het naderen van de golven begroet ik de zee met een gedichtje en het zijn altijd dezelfde woorden die uit mijn mond rollen. ‘Ik zie de zee’ van Frank Eerhart stemt vrolijk en de zinnen hardop uitspreken versterkt mijn band met de zee. ‘Ik zie de zee. De zee ziet mij. Dag zee, hoe gaat het?

Lees meer

Ontdekkingsreizigster, schrijfster en bioloog Arita Baaijens vertelt hoe zij op het idee kwam voor het futuristische taalproject. Ze neemt luisteraars mee naar plekken waar mensen met vogels praten en met rivieren zingen.

Lees meer

Pin It on Pinterest