elegie van de aarde

In ‘Elegie van de aarde’ laat Dick de Groot mens, zee en aarde aan het woord. De mens, Anthropos, vertelt Panthalassos, de zee, hoezeer de gestage stijging van het zeewater de aardbewoners bezighoudt. Een beetje laat, maar goed, de zorgen zijn er niet minder om want de toekomst van de aarde staat op het spel. Mens en zee proberen elkaar zo goed en zo kwaad als het gaat te verstaan, maar het vinden van een gemeenschappelijke taal lukt maar ten dele. Het is vrijwel ondoenlijk om complexe zeestromingen, getijdenbewegingen, ritmes en klanken van de onderwaterwereld te verpakken in eenvoudige mensentaal. De zee roept zijn zuster Pangea te hulp. En zo ontspint zich een gesprek tussen mens, zee en aarde in poëtische taal, die ruimte laat voor de verbeelding.

Auteur Dick de Groot is al jaren gefascineerd door de relatie mens en aarde. Hij is vriend van Earth Charter en liet zich voor bovenstaande uitgave inspireren door de sprekende zee & ‘Taal voor de toekomst’.

‘Elegie van de aarde’ is te bestellen bij de auteur: ubuntucircle@gmail.com

Pin It on Pinterest

Share This