OESTERS, STEM VAN DE NOORDZEE

De grootsheid van de zee en het leven in zee zullen wij landrotten nooit helemaal doorgronden. Toch deden filmmaker Alexander Oey en onderzoeker Arita Baaijens de afgelopen maanden een poging om de vele gedaanten van de zee beter te leren kennen. Onderzoekers, kunstenaars, schrijvers, surfers, vissers, actievoerders, windmolenbouwers en bestuurders vertelden over hun werk en hun connectie met de zee. Voor de een leeft de zee, voor de ander is de zee een wingewest of een leeg industrieterrein. Dat energietransitie op zee – windmolenparken – meer omvat dan een technologische fix en ten diepste gaat over systeemverandering, daar is bij bestuurders en uitvoerders nog weinig van te merken.

Gelukkig zijn er ook pioniers die een lans breken voor een natuur-inclusieve benadering. Zoals onderzoeker Annet Pauwelussen (WUR), die in Yerseke liet zien en proeven dat oesters de stem van de Noordzee zijn. Op Terschelling vertelde Annemieke Nijhof, directeur Deltares en mededirecteur Springtij, over de mogelijkheid de zee te consulteren over zaken die de zee aangaan. De twee verrassend openhartige gesprekken geven vleugels omdat duidelijk is dat op alle fronten – ook bij kennisinstituten – systemische verandering langzaam maar zeker op stoom komt.

Pin It on Pinterest

Share This