SEA WOMEN

Vrouwelijke wetenschappers, kunstenaars en activisten voeren onlangs gezamenlijk naar de poolcirkel. Om metingen te doen, maar ook om te praten over aanvullende perspectieven op de natuur. ‘Als je alleen op de wetenschap vertrouwt, ga je voorbij aan wat ons mens maakt.’

Sea Women Expeditions organiseert daarom expedities naar het noordpoolge- bied die een veelheid aan perspectieven sa- men proberen te brengen. Om de ecologi- sche en sociale gevolgen van klimaatveran- dering in kaart te brengen, maar ook om ruimte te maken voor andere geluiden. Al- leen vrouwen, vanuit de hele wereld, ne- men deel – de organisatie wil de positie van vrouwen in de wetenschap versterken met leiderschapsprogramma’s en ervaring ‘in
het veld’. Sea Women Expeditions houdt daarbij de blik op de natuurlijke wereld zo breed mogelijk, met aandacht voor de ziens- wijzen van inheemse gemeenschappen en diverse culturen en disciplines.

Niet verwonderlijk dat er ook een mailtje uitging naar de Nederlandse auteur en bio- loog Arita Baaijens met de vraag of ze mee wilde. Baaijens lijkt geknipt voor een derge- lijke expeditie. Ze heeft haar sporen (en di- verse internationale prijzen) verdiend als ontdekkingsreiziger. Zeventien jaar lang trok ze jaarlijks met kamelen door de Saha- ra, ze reisde te paard naar het Altaj-gebergte in Centraal-Azië en leefde in het regenwoud van Papoea-Nieuw-Guinea. Daarnaast richt ze zich sinds 2001 in haar werk specifiek op de zee. Met het project ‘Taal voor de Toe- komst’ ontwikkelde ze samen met een ‘le- rende taalmachine’ nieuwe woorden om onze relatie met de zee te verrijken.

Want dat is het thema van al haar boe- ken, reizen en projecten: wat kunnen we le- ren van andere benaderingen van natuur naast de wetenschappelijke methode van het Westen? “Als we de natuur willen be- schermen, is het essentieel dat we ons weer met haar weten te verbinden. Dan zijn er ook andere methoden en verhalen nodig”, zegt Baaijens. “De expeditie naar de Noorse Zee was een uitgelezen kans om daarover in gesprek te gaan met wetenschappers, kun- stenaars, filmmakers, verhalenvertellers, activisten.”

Lees het Trouw_SWX_Science_20230304

Pin It on Pinterest

Share This